انواع قراردادها

 تعهد نامه ۱۰۰۰ تومان خرید
تمدید قرارداد نگهداری فضای سبز ۱۰۰۰ تومان خرید
تمدید قرارداد اجاره کمپرسور ۱۰۰۰ تومان خرید
درخواست پرداخت برای ضمانت نامه شرکت در مناقصه ۱۰۰۰ تومان خرید
ترخیص کالا ۱۰۰۰ تومان خرید
درخواست پرداخت برای ضمانت نامه حسن انجام کار ۱۰۰۰ تومان خرید
تمدید قرارداد ۱۰۰۰ تومان خرید
قرارداد اقاله ۱۰۰۰ تومان خرید
بیع قطعی یک قطعه باغ ۱۰۰۰ تومان خرید
قرارداد استفاده از حق ارتفاق ۱۰۰۰ تومان خرید
بیع قطعی سه دانگ مشاع از شش دانگ یک باب خانه مسکونی ۱۰۰۰ تومان خرید
بیع قطعی منقول یک دستگاه اتومبیل سواری ۱۰۰۰ تومان خرید
بیع قطعی یک باب ساختمان و یک باب مغازه ۱۰۰۰ تومان خرید
قرارداد چاپ کتاب ۱۰۰۰ تومان خرید
صلح حقوق سرقفلی مغازه ۱۰۰۰ تومان خرید
ضمانت نامه برای شرکت در مناقصه ۱۰۰۰ تومان خرید
قولنامه ملک ۱۰۰۰ تومان خرید
ضمانت نامه پیش پرداخت ۱۰۰۰ تومان خرید
ضمانت نامه حسن انجام کار ۱۰۰۰ تومان خرید
صلح حقوق مغازه به صورت کلیدی ۱۰۰۰ تومان خرید
موافقت نامه ۱۰۰۰ تومان خرید
فروش آهن آلات ۱۰۰۰ تومان خرید
درخواست پرداخت برای ضمانت نامه شرکت در مناقصه به زبان انگلیسی ۱۰۰۰ تومان خرید
قرارداد ساخت قالب ۱۰۰۰ تومان خرید
مشارکت در ساخت بنا ۱۰۰۰ تومان خرید
قرارداد آموزش ۱۰۰۰ تومان خرید
قرارداد کار بازار یابی یک ماهه ۱۰۰۰ تومان خرید
قراداد فروش پالت ۱۰۰۰ تومان خرید
قرارداد ریخته گری ۱۰۰۰ تومان خرید
قرارداد مراکز خدمات درمانی ۱۰۰۰ تومان خرید
قرارداد مضاربه ۱۰۰۰ تومان خرید
قرارداد فرهنگی و تفریحی ۱۰۰۰ تومان خرید
موافقت نامه قرارداد همسان ساختمان و نصب ۱۰۰۰ تومان خرید
قرارداد جعاله ۱۰۰۰ تومان خرید
قرارداد همکاری در اجرای فعالیت‌ پژوهشی ۱۰۰۰ تومان خرید
قرارداد سرویس و نگهداری ۱۰۰۰ تومان خرید
قرارداد پیمانکاری مشارکت در ساخت بنا ۱۰۰۰ تومان خرید
فرم قرارداد داخلی طرح‌های پژوهشی- کاربردی ۱۰۰۰ تومان خرید
قرارداد اجاره استخر و آموزش شنا ۱۰۰۰ تومان خرید
سوگند نامه ۱۰۰۰ تومان خرید
شرایط خصوصی پیمان ۱۰۰۰ تومان خرید
قرارداد مشاوره مهندسی کیفیت مواد ۱۰۰۰ تومان خرید
قرارداد پشتیبانی نرم افزار ۱۰۰۰ تومان خرید
قرارداد خدمات کلینیکی و پاراکلینیکی ۱۰۰۰ تومان خرید
قرارداد ساخت ۱۰۰۰ تومان خرید
قرارداد عملیات تحقیقاتی ۱۰۰۰ تومان خرید
قرارداد فروش قطعی یک باب خانه مسکونی ۱۰۰۰ تومان خرید
اجاره یک دستگاه آپارتمان مسکونی ۱۰۰۰ تومان خرید
فرم قرارداد استخدامی مسئولین فنی کارگاهها وکارخانجات صنایع غذایی ،آرایشی وبهداشتی ۱۰۰۰ تومان خرید
اجاره یک باب پارکینگ ۱۰۰۰ تومان خرید
قرارداد نظارت فنی ۱۰۰۰ تومان خرید
قرارداد کار معین و مدت محدود ۱۰۰۰ تومان خرید
موافقت نامه قرارداد واگذاری لیسانس و دانش فنی ۱۰۰۰ تومان خرید
قرارداد پرداخت پاداش افزایش تولید کارگاه-شرکت ۱۰۰۰ تومان خرید
شرایط خصوصی قرارداد همسان ساختمان و نصب ۱۰۰۰ تومان خرید
نمونه قرارداد بیمه عمر زمانی کارکنان یک شرکت ۱۰۰۰ تومان خرید
نمونه قرارداد کار ۱۰۰۰ تومان خرید
نمونه قرارداد اجاره یک دستگاه آپارتمان تجاری ۱۰۰۰ تومان خرید
قرارداد بیمه حوادث گروهی یک شرکت ۱۰۰۰ تومان خرید
قرارداد خرید و فروش لوازم یدکی ۱۰۰۰ تومان خرید
قرارداد کار ۱۰۰۰ تومان خرید
قرارداد مشارکت همکاری در خرید و عرضه مرغ مازاد استان ۱۰۰۰ تومان خرید
قرارداد سولــه ۱۰۰۰ تومان خرید
قرارداد خرید و عرضه مرغ ۱۰۰۰ تومان خرید
قــــرارداد اجـــاره سالـــن ۱۰۰۰ تومان خرید
قرارداد خدمات فنی ۱۰۰۰ تومان خرید
قرارداد اجاره نامه ساختمان ۱۰۰۰ تومان خرید
قرارداد فروش و نصب و راه اندازی آسانسور ۱۰۰۰ تومان خرید
قرارداد تأمین نیروی کارگری ۱۰۰۰ تومان خرید
قرارداد ارائه سرویس شبکه اینترانت استان ۱۰۰۰ تومان خرید
قرارداد فروش بسته نرم افزاری ۱۰۰۰ تومان خرید
قرارداد کارجو ۱۰۰۰ تومان خرید
قرارداد تعویض قطعه ۱۰۰۰ تومان خرید
قرارداد خاکبرداری ۱۰۰۰ تومان خرید
بیمه نامه تمام خطر نصب ۱۰۰۰ تومان خرید
قرارداد کانال کشی کولر ۱۰۰۰ تومان خرید
قرارداد ساختمان سالن ورزشی ۱۰۰۰ تومان خرید
قرارداد محوطه سازی ۱۰۰۰ تومان خرید
قرارداد خدمات نظارتى ۱۰۰۰ تومان خرید
قرارداد تعمیرات ماشین های مشغول به کار ۱۰۰۰ تومان خرید
قرارداد نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش ۱۰۰۰ تومان خرید
قرارداد فروش اقساطی در قبال اسناد تجاری ۱۰۰۰ تومان خرید
قرارداد فروش اقساطی ۱۰۰۰ تومان خرید
قرارداد گچ کاری ۱۰۰۰ تومان خرید
قرارداد پارتیشن ۱۰۰۰ تومان خرید
قرارداد ارزیابی امنیت شبکه ۱۰۰۰ تومان خرید
قرارداد آسفالت ۱۰۰۰ تومان خرید
قرار داد اجاره به شرط تملیک خودرو ۱۰۰۰ تومان خرید
قراردادهای بیمه درمان گروهی جبران هزینه های بیمارستانی و اعمال جراحی ۱۰۰۰ تومان خرید
قرارداد تابلو برق ۱۰۰۰ تومان خرید
قرارداد بتن ریزی ۱۰۰۰ تومان خرید
قرارداد مدیریت پروژه ۱۰۰۰ تومان خرید
قــرارداد آمـوزشگــاه هــا ۱۰۰۰ تومان خرید
قرارداد اجاره به شرط تملیک ۱۰۰۰ تومان خرید
تمدید قرارداد استخدام پیمانی ۱۰۰۰ تومان خرید
بازرگانی داخلی ۱۰۰۰ تومان خرید
قرارداد نمایندگی ۱۰۰۰ تومان خرید
شرح تعهدات پیمانکار ۱۰۰۰ تومان خرید
موافقتنامه مشاوره ۱۰۰۰ تومان خرید
اجاره نامه ۱۰۰۰ تومان خرید
قرارداد محاسبه و طراحی ساختمان ۱۰۰۰ تومان خرید
قرارداد اعطای عاملیت فروش و توزیع محصولات شرکت ۱۰۰۰ تومان خرید
قرارداد فروش واحد مسکونی ۱۰۰۰ تومان خرید
سرویس ایاب و ذهاب دانشجویان ۱۰۰۰ تومان خرید
قرارداد پیمان انجام ۱۰۰۰ تومان خرید
قرارداد تخریب ۱۰۰۰ تومان خرید
قرارداد معاوضه واحد مسکونی ۱۰۰۰ تومان خرید
قرارداد تولید درس الکترونیکی ۱۰۰۰ تومان خرید
قرارداد نصب و پشتیبانی فنی نرم افزار ۱۰۰۰ تومان خرید
قرارداد پیش فروش ۱۰۰۰ تومان خرید
قرارداد خدمات و نگهداری سخت افزار و نرم افزار ۱۰۰۰ تومان خرید
انتقال سرقفلی ۱۰۰۰ تومان خرید
قرارداد آسانسور ۱۰۰۰ تومان خرید
قرارداد نصب یک دستگاه کنترلر هوشمند ۱۰۰۰ تومان خرید
قرارداد نگهداری و تعمیر سخت‌افزار و نرم افزار ۱۰۰۰ تومان خرید
قرارداد اسکلت فلزی ۱۰۰۰ تومان خرید
قرارداد ساخت فروشگاه اینترنتی ۱۰۰۰ تومان خرید
قرارداد تدوین کتاب ۱۰۰۰ تومان خرید
قرارداد فروش نرم افزار تحلیل ، طراحی وبرنامه نویسی ۱۰۰۰ تومان خرید
قرارداد اجاره وسیله نقلیه ۱۰۰۰ تومان خرید
مشاوره به صورت نیمه وقت ۱۰۰۰ تومان خرید
قرارداد خدمات رایانه‌ای ۱۰۰۰ تومان خرید
نکات اساسی در قرارداد پیمانکاری بین المللی ۱۰۰۰ تومان خرید
آیین نامه معاملات شرکت ۱۰۰۰ تومان خرید
قرارداد تأسیسات برقی ۱۰۰۰ تومان خرید
قرارداد ساخت , بهره برداری وانتقال ۱۰۰۰ تومان خرید
قرارداد منشی گری ۱۰۰۰ تومان خرید
مشارکت در ساخت ۱۰۰۰ تومان خرید
قرارداد اعطای عاملیت فروش و توزیع محصولات ۱۰۰۰ تومان خرید
اجاره نامه(استاندارد سازمان ثبت اسناد و املاک) ۱۰۰۰ تومان خرید
قرارداد مشارکت مدنی ۱۰۰۰ تومان خرید
قرارداد میزبانی فضای وب و دامنه ۱۰۰۰ تومان خرید
قرارداد کار با مدت محدود- کارمزد ساعتی ۱۰۰۰ تومان خرید
فرم قرارداد و اگذاری فعالیت های پشتیبانی و خدمات ۱۰۰۰ تومان خرید
قرارداد لوله کشی گاز ۱۰۰۰ تومان خرید
قرارداد تولید قطعه ۱۰۰۰ تومان خرید
قرارداد اعطای نمایندگی ۱۰۰۰ تومان خرید
قرارداد اجاره اماکن ورزشی ۱۰۰۰ تومان خرید
بیمه تمام خطر مقاطعه کاران ۱۰۰۰ تومان خرید
قرارداد لوله کشی آب و فاضلاب ۱۰۰۰ تومان خرید
اجرای کامل سقف تیرچه بلوک ۱۰۰۰ تومان خرید
نصب ، راه اندازی ، تجهیزات شبکه LAN ۱۰۰۰ تومان خرید
قرارداد کار موقت ۱۰۰۰ تومان خرید
قرارداد نصب و راه انداری سیستم اتوماسیون اداری ۱۰۰۰ تومان خرید
ارائه خدمات اسکان و پذیرایی میهمانان داخلی و خارجی ۱۰۰۰ تومان خرید
قرارداد رنگ آمیزی ۱۰۰۰ تومان خرید
قرارداد اشتراک اینترنت بی سیم (Wireless) ۱۰۰۰ تومان خرید
قرارداد فضای سبز ۱۰۰۰ تومان خرید
مشاوره و نظارت ۱۰۰۰ تومان خرید
قرارداد توزیع- اتاق بازرگانی بین المللی ۱۰۰۰ تومان خرید
اجاره خودروی سواری با راننده ۱۰۰۰ تومان خرید
قرارداد نگهداری – راهبری – سرویس و تعمیر بالابر یا آسانسور …. ۱۰۰۰ تومان خرید
قرارداد مشارکت ۱۰۰۰ تومان خرید
پشتیبانی نرم افزار جامع بیمارستان ۱۰۰۰ تومان خرید
قرارداد پیمانکاری نظافت ۱۰۰۰ تومان خرید
شرایط عمومی قرارداد واگذاری لیسانس و دانش فنی ۱۰۰۰ تومان خرید
قــرارداد تامین اتومبیل ۱۰۰۰ تومان خرید
قرارداد تحقیقات صنعتی ۱۰۰۰ تومان خرید
قرارداد توجیهی ۱۰۰۰ تومان خرید
قرارداد واگذاری فعالیت های خدمات عمومی ۱۰۰۰ تومان خرید
قرارداد تدریس ۱۰۰۰ تومان خرید
متن انگلیسی یک موافقت نامه نمونه سرمایه گذاری مشترک بین المللی ۱۰۰۰ تومان خرید
قرارداد خدمات ۱۰۰۰ تومان خرید
توافقنامه ۱۰۰۰ تومان خرید
قرارداد فروش و راه اندازی نرم افزار جامع بیمارستانی ۱۰۰۰ تومان خرید
قرار داد حق التدریس ۱۰۰۰ تومان خرید
فروش خدمات نرم افزاری ۱۰۰۰ تومان خرید
قرارداد طبخ غذا ۱۰۰۰ تومان خرید
قرارداد مدیریت طرح ۱۰۰۰ تومان خرید
قرارداد خدمات اعزام دانشجو به خارج از کشور ۱۰۰۰ تومان خرید
قرارداد پیمانکاری ۱۰۰۰ تومان خرید
قرارداد سرمایه گذاری خارجی ۱۰۰۰ تومان خرید
قرارداد پژوهشى ۱۰۰۰ تومان خرید
قرارداد خرید ۱۰۰۰ تومان خرید
قرارداد حسابرسی مالیاتی ۱۰۰۰ تومان خرید
قرارداد مشاوره ۱۰۰۰ تومان خرید
قرار داد طراحی وب سایت ۱۰۰۰ تومان خرید
قرارداد خرید کالا ۱۰۰۰ تومان خرید
قرارداد اجاره خودرو ۱۰۰۰ تومان خرید
قرارداد فروش ۱۰۰۰ تومان خرید
قرارداد نمایندگی بازرگانی ـ اتاق بازرگانی بین المللی ۱۰۰۰ تومان خرید

 

 

سبد خرید خالی است