آشنایی با اصول موفقیت در انجام کارهای تیمی
0 out of 5

آشنایی با اصول موفقیت در انجام کارهای تیمی

5,800 تومان

فایل صوتی آشنایی با اصول موفقیت در انجام کارهای تیمی
مدت زمان: 2 ساعت و 46 دقیقه
حجم فایل: 150 مگابایت

Qucik View
آشنایی با اصول، قوانین و مقررات بانکی
0 out of 5

آشنایی با اصول، قوانین و مقررات بانکی

5,600 تومان

فایل صوتی آشنایی با اصول، قوانین و مقررات بانکی ویژه کارآفرینان و تعاونگران
مدت زمان: 2 ساعت و 26 دقیقه
حجم فایل: 132 مگابایت

Qucik View
آشنایی با فواید استفاده از بیمه های بزرگانی در کسب و کار
0 out of 5

آشنایی با فواید استفاده از بیمه های بزرگانی در کسب و کار

4,000 تومان

فایل صوتی آشنایی با فواید استفاده از بیمه های بزرگانی در کسب و کار
مدت زمان: 43 دقیقه
حجم فایل: 39 مگابایت

Qucik View
آشنایی با قانون کار
0 out of 5

آشنایی با قانون کار

4,600 تومان

فایل صوتی آشنایی با قانون کار
مدت زمان: 1 ساعت و 37 دقیقه
حجم فایل: 88 مگابایت

Qucik View
آشنایی با قوانین تامین اجتماعی
0 out of 5

آشنایی با قوانین تامین اجتماعی

4,200 تومان

فایل صوتی آشنایی با قوانین تامین اجتماعی
مدت زمان: 1 ساعت و 27 دقیقه
حجم فایل: 79 مگابایت

Qucik View
آموزش تهیه طرح کسب و کار
0 out of 5

آموزش تهیه طرح کسب و کار

5,000 تومان

فایل صوتی آموزش تهیه طرح کسب و کار
مدت زمان: 1 ساعت و 49 دقیقه
حجم فایل: 198 مگابایت

Qucik View
آموزش صوتی اداره كردن مشكلات كاري
0 out of 5

آموزش صوتی اداره كردن مشكلات كاري

3,100 تومان

مدت زمان: 24 دقیقه
حجم فایل: 22 مگابایت

Qucik View
آموزش صوتی ارتباط موثر
0 out of 5

آموزش صوتی ارتباط موثر

2,900 تومان

مدت زمان: 19 دقیقه
حجم فایل: 18 مگابایت

Qucik View
آموزش صوتی ارتباط و آموزش رو در رو
0 out of 5

آموزش صوتی ارتباط و آموزش رو در رو

3,200 تومان

مدت زمان: 25 دقیقه
حجم فایل: 23 مگابایت

Qucik View
آموزش صوتی ارزيابي عملكردها
0 out of 5

آموزش صوتی ارزيابي عملكردها

2,900 تومان

مدت زمان: 19 دقیقه
حجم فایل: 18 مگابایت

Qucik View
آموزش صوتی اصول بهره وری
0 out of 5

آموزش صوتی اصول بهره وری

4,600 تومان

مدت زمان: 57 دقیقه
حجم فایل: 49 مگابایت

Qucik View
آموزش صوتی اصول علمی انبارداری
0 out of 5

آموزش صوتی اصول علمی انبارداری

6,600 تومان

مدت زمان: 1 ساعت و 31 دقیقه
حجم فایل: 85 مگابایت

Qucik View