کتاب پی دی اف راهنمای راه اندازی خدمات مشاوره بهداشت و تنظیم خانواده اینترنتی

2,500 تومان

مواجهه با مسائل مختلف زندگی فردی، خانوادگی، اجتماعی، تحصیلی، مذهبی، حقوقی، و . . . اغلب چالش برانگیز و همراه با احسااس نارضایتی، سردرگمی، اضطراب استیصال و درماندگی است. همه ما به تجربه دریافته ایم که به تنهایی قادر به ساماندهی مسائل مختلف زندگی نیستیم. گاهی ممکن است به منظور حل مشکل، از راهنمایی خانواده، دوستان و اطرافیان بهره مند شویم، اما دریافت کمک های تخصصی کنترل بهتر و سریعتر مشکل را با احتمال خطای کمتر میسر می سازد.

(دانلود فایل پس از پرداخت)
فرمت: pdf
تعداد صفحه: 67

no sidebar