کتاب پی دی اف راهنمای راه اندازی خدمات فرآوری عسل

2,500 تومان

کلمه نحلی به معنی زنبور عسل در آیات ۶۸ ۶۹ سوره نحل در جز ۱۴ قرآن کریم آمده است. در تفسیر آیه ۶۸ چنین آمده است؛ پروردگارت به زنبور عسل وحی فرستاد! در اینجا لحن قرآن به طرز شگفت انگیزی تغییر مییابد، در عین ادامه دادن بحثها در زمینه نعمتهای مختلف الهی و بیان اسرار آفرینش در این سوره، سخن از زنبورعسل و سپس خود عسل به میان می آورد. اما شکل یک ماموریت الهی و الهام مرموز که نام وحی بر آن گذارده شده است. نخست میگوید : و پروردگار تو به زنبور عسلی وحی کرد که خانه هایی از کوه ها و درختان و داربستهایی که مردم میسازند انتخاب کن. نخستین ماموریت زنبوران در این آیه، خانه سازی ذکر شده است و این شاید به خاطر آن است که مساله مسکن مناسب نخستین شرط زندگی است و به دنبال آن فعالیتهای دیگر، امکانپذیر است. در آیه ۶۹ سوره نحلی، دومین ماموریت زنبورعسل شروع می شود.در این کتاب هر چه بیشتر با این مقوله آشنا می شوید.

(دانلود فایل پس از پرداخت)
فرمت: pdf
تعداد صفحه: 84

no sidebar