انواع قراردادها

[vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

تعهد نامه ۱۰۰۰ تومان خرید قرارداد
تمديد قرارداد نگهداري فضاي سبز ۱۰۰۰ تومان خرید قرارداد
تمديد قرارداد اجاره کمپرسور ۱۰۰۰ تومان خرید قرارداد
درخواست پرداخت براي ضمانت نامه شرکت در مناقصه ۱۰۰۰ تومان خرید قرارداد
ترخيص كالا ۱۰۰۰ تومان خرید قرارداد
درخواست پرداخت براي ضمانت نامه حسن انجام کار ۱۰۰۰ تومان خرید قرارداد
تمديد قرارداد ۱۰۰۰ تومان خرید قرارداد
قرارداد اقاله ۱۰۰۰ تومان خرید قرارداد
بيع قطعي يك قطعه باغ ۱۰۰۰ تومان خرید قرارداد
قرارداد استفاده از حق ارتفاق ۱۰۰۰ تومان خرید قرارداد
بيع قطعي سه دانگ مشاع از شش دانگ يك باب خانه مسكوني ۱۰۰۰ تومان خرید قرارداد
بيع قطعي منقول يك دستگاه اتومبيل سواري ۱۰۰۰ تومان خرید قرارداد
بيع قطعي يك باب ساختمان و يك باب مغازه ۱۰۰۰ تومان خرید قرارداد
قرارداد چاپ كتاب ۱۰۰۰ تومان خرید قرارداد
صلح حقوق سرقفلي مغازه ۱۰۰۰ تومان خرید قرارداد
ضمانت نامه براي شركت در مناقصه ۱۰۰۰ تومان خرید قرارداد
قولنامه ملک ۱۰۰۰ تومان خرید قرارداد
ضمانت نامه پيش پرداخت ۱۰۰۰ تومان خرید قرارداد
ضمانت نامه حسن انجام کار ۱۰۰۰ تومان خرید قرارداد
صلح حقوق مغازه به صورت كليدي ۱۰۰۰ تومان خرید قرارداد
موافقت نامه ۱۰۰۰ تومان خرید قرارداد
فروش آهن آلات ۱۰۰۰ تومان خرید قرارداد
درخواست پرداخت براي ضمانت نامه شرکت در مناقصه به زبان انگليسي ۱۰۰۰ تومان خرید قرارداد
قرارداد ساخت قالب ۱۰۰۰ تومان خرید قرارداد
مشاركت در ساخت بنا ۱۰۰۰ تومان خرید قرارداد
قرارداد آموزش ۱۰۰۰ تومان خرید قرارداد
قرارداد كار بازار يابي يك ماهه ۱۰۰۰ تومان خرید قرارداد
قراداد فروش پالت ۱۰۰۰ تومان خرید قرارداد
قرارداد ريخته گري ۱۰۰۰ تومان خرید قرارداد
قرارداد مراکز خدمات درماني ۱۰۰۰ تومان خرید قرارداد
قرارداد مضاربه ۱۰۰۰ تومان خرید قرارداد
قرارداد فرهنگي و تفريحي ۱۰۰۰ تومان خرید قرارداد
موافقت نامه قرارداد همسان ساختمان و نصب ۱۰۰۰ تومان خرید قرارداد
قرارداد جعاله ۱۰۰۰ تومان خرید قرارداد
قرارداد همكاري در اجراي فعاليت‌ پژوهشي ۱۰۰۰ تومان خرید قرارداد
قرارداد سرويس و نگهداري ۱۰۰۰ تومان خرید قرارداد
قرارداد پيمانکاري مشارکت در ساخت بنا ۱۰۰۰ تومان خرید قرارداد
فرم قرارداد داخلي طرح‌هاي پژوهشي- كاربردي ۱۰۰۰ تومان خرید قرارداد
قرارداد اجاره استخر و آموزش شنا ۱۰۰۰ تومان خرید قرارداد
سوگند نامه ۱۰۰۰ تومان خرید قرارداد
شرايط خصوصي پيمان ۱۰۰۰ تومان خرید قرارداد
قرارداد مشاوره مهندسي کيفيت مواد ۱۰۰۰ تومان خرید قرارداد
قرارداد پشتيباني نرم افزار ۱۰۰۰ تومان خرید قرارداد
قرارداد خدمات کلينيکي و پاراکلينيکي ۱۰۰۰ تومان خرید قرارداد
قرارداد ساخت ۱۰۰۰ تومان خرید قرارداد
قرارداد عمليات تحقيقاتي ۱۰۰۰ تومان خرید قرارداد
قرارداد فروش قطعي يك باب خانه مسكوني ۱۰۰۰ تومان خرید قرارداد
اجاره يك دستگاه آپارتمان مسكوني ۱۰۰۰ تومان خرید قرارداد
فرم قرارداد استخدامي مسئولين فني كارگاهها وكارخانجات صنايع غذايي ،آرايشي وبهداشتي ۱۰۰۰ تومان خرید قرارداد
اجاره يك باب پاركينگ ۱۰۰۰ تومان خرید قرارداد
قرارداد نظارت فني ۱۰۰۰ تومان خرید قرارداد
قرارداد كار معين و مدت محدود ۱۰۰۰ تومان خرید قرارداد
موافقت نامه قرارداد واگذاري ليسانس و دانش فني ۱۰۰۰ تومان خرید قرارداد
قرارداد پرداخت پاداش افزايش توليد كارگاه-شركت ۱۰۰۰ تومان خرید قرارداد
شرايط خصوصي قرارداد همسان ساختمان و نصب ۱۰۰۰ تومان خرید قرارداد
نمونه قرارداد بيمه عمر زماني كاركنان يك شركت ۱۰۰۰ تومان خرید قرارداد
نمونه قرارداد كار ۱۰۰۰ تومان خرید قرارداد
نمونه قرارداد اجاره يك دستگاه آپارتمان تجاري ۱۰۰۰ تومان خرید قرارداد
قرارداد بيمه حوادث گروهي يك شركت ۱۰۰۰ تومان خرید قرارداد
قرارداد خريد و فروش لوازم يدکي ۱۰۰۰ تومان خرید قرارداد
قرارداد کار ۱۰۰۰ تومان خرید قرارداد
قرارداد مشارکت همکاري در خريد و عرضه مرغ مازاد استان ۱۰۰۰ تومان خرید قرارداد
قرارداد سولــه ۱۰۰۰ تومان خرید قرارداد
قرارداد خريد و عرضه مرغ ۱۰۰۰ تومان خرید قرارداد
قــــرارداد اجـــاره سالـــن ۱۰۰۰ تومان خرید قرارداد
قرارداد خدمات فني ۱۰۰۰ تومان خرید قرارداد
قرارداد اجاره نامه ساختمان ۱۰۰۰ تومان خرید قرارداد
قرارداد فروش و نصب و راه اندازي آسانسور ۱۰۰۰ تومان خرید قرارداد
قرارداد تأمين نيروي کارگري ۱۰۰۰ تومان خرید قرارداد
قرارداد ارائه سرويس شبکه اينترانت استان ۱۰۰۰ تومان خرید قرارداد
قرارداد فروش بسته نرم افزاري ۱۰۰۰ تومان خرید قرارداد
قرارداد کارجو ۱۰۰۰ تومان خرید قرارداد
قرارداد تعويض قطعه ۱۰۰۰ تومان خرید قرارداد
قرارداد خاکبرداري ۱۰۰۰ تومان خرید قرارداد
بيمه نامه تمام خطر نصب ۱۰۰۰ تومان خرید قرارداد
قرارداد کانال کشي کولر ۱۰۰۰ تومان خرید قرارداد
قرارداد ساختمان سالن ورزشي ۱۰۰۰ تومان خرید قرارداد
قرارداد محوطه سازي ۱۰۰۰ تومان خرید قرارداد
قرارداد خدمات نظارتى ۱۰۰۰ تومان خرید قرارداد
قرارداد تعميرات ماشين هاي مشغول به کار ۱۰۰۰ تومان خرید قرارداد
قرارداد نمايندگي فروش و خدمات پس از فروش ۱۰۰۰ تومان خرید قرارداد
قرارداد فروش اقساطي در قبال اسناد تجاري ۱۰۰۰ تومان خرید قرارداد
قرارداد فروش اقساطي ۱۰۰۰ تومان خرید قرارداد
قرارداد گچ کاري ۱۰۰۰ تومان خرید قرارداد
قرارداد پارتيشن ۱۰۰۰ تومان خرید قرارداد
قرارداد ارزيابي امنيت شبكه ۱۰۰۰ تومان خرید قرارداد
قرارداد آسفالت ۱۰۰۰ تومان خرید قرارداد
قرار داد اجاره به شرط تمليک خودرو ۱۰۰۰ تومان خرید قرارداد
قراردادهاي بيمه درمان گروهي جبران هزينه هاي بيمارستاني و اعمال جراحي ۱۰۰۰ تومان خرید قرارداد
قرارداد تابلو برق ۱۰۰۰ تومان خرید قرارداد
قرارداد بتن ريزي ۱۰۰۰ تومان خرید قرارداد

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

قرارداد مديريت پروژه ۱۰۰۰ تومان خرید قرارداد
قــرارداد آمـوزشگــاه هــا ۱۰۰۰ تومان خرید قرارداد
قرارداد اجاره به شرط تمليك ۱۰۰۰ تومان خرید قرارداد
تمديد قرارداد استخدام پيماني ۱۰۰۰ تومان خرید قرارداد
بازرگاني داخلي ۱۰۰۰ تومان خرید قرارداد
قرارداد نمايندگي ۱۰۰۰ تومان خرید قرارداد
شرح تعهدات پيمانکار ۱۰۰۰ تومان خرید قرارداد
موافقتنامه مشاوره ۱۰۰۰ تومان خرید قرارداد
اجاره نامه ۱۰۰۰ تومان خرید قرارداد
قرارداد محاسبه و طراحي ساختمان ۱۰۰۰ تومان خرید قرارداد
قرارداد اعطاي عامليت فروش و توزيع محصولات شرکت ۱۰۰۰ تومان خرید قرارداد
قرارداد فروش واحد مسكوني ۱۰۰۰ تومان خرید قرارداد
سرويس اياب و ذهاب دانشجويان ۱۰۰۰ تومان خرید قرارداد
قرارداد پيمان انجام… ۱۰۰۰ تومان خرید قرارداد
قرارداد تخريب ۱۰۰۰ تومان خرید قرارداد
قرارداد معاوضه واحد مسكوني ۱۰۰۰ تومان خرید قرارداد
قرارداد توليد درس الكترونيكي ۱۰۰۰ تومان خرید قرارداد
قرارداد نصب و پشتيباني فني نرم افزار ۱۰۰۰ تومان خرید قرارداد
قرارداد پيش فروش ۱۰۰۰ تومان خرید قرارداد
قرارداد خدمات و نگهداري سخت افزار و نرم افزار ۱۰۰۰ تومان خرید قرارداد
انتقال سرقفلي ۱۰۰۰ تومان خرید قرارداد
قرارداد آسانسور ۱۰۰۰ تومان خرید قرارداد
قرارداد نصب يک دستگاه کنترلر هوشمند ۱۰۰۰ تومان خرید قرارداد
قرارداد نگهداري و تعمير سخت‌افزار و نرم افزار ۱۰۰۰ تومان خرید قرارداد
قرارداد اسکلت فلزي ۱۰۰۰ تومان خرید قرارداد
قرارداد ساخت فروشگاه اينترنتي ۱۰۰۰ تومان خرید قرارداد
قرارداد تدوين كتاب ۱۰۰۰ تومان خرید قرارداد
قرارداد فروش نرم افزار تحليل ، طراحي وبرنامه نويسي ۱۰۰۰ تومان خرید قرارداد
قرارداد اجاره وسيله نقليه ۱۰۰۰ تومان خرید قرارداد
مشاوره به صورت نيمه وقت ۱۰۰۰ تومان خرید قرارداد
قرارداد خدمات رايانه‌اي ۱۰۰۰ تومان خرید قرارداد
نکات اساسي در قرارداد پيمانکاري بين المللي ۱۰۰۰ تومان خرید قرارداد
آيين نامه معاملات شرکت ۱۰۰۰ تومان خرید قرارداد
قرارداد تأسيسات برقي ۱۰۰۰ تومان خرید قرارداد
قرارداد ساخت , بهره برداري وانتقال ۱۰۰۰ تومان خرید قرارداد
قرارداد منشي گري ۱۰۰۰ تومان خرید قرارداد
مشاركت در ساخت ۱۰۰۰ تومان خرید قرارداد
قرارداد اعطاي عامليت فروش و توزيع محصولات ۱۰۰۰ تومان خرید قرارداد
اجاره نامه(استاندارد سازمان ثبت اسناد و املاک) ۱۰۰۰ تومان خرید قرارداد
قرارداد مشاركت مدني ۱۰۰۰ تومان خرید قرارداد
قرارداد ميزباني فضاي وب و دامنه ۱۰۰۰ تومان خرید قرارداد
قرارداد کار با مدت محدود- کارمزد ساعتي ۱۰۰۰ تومان خرید قرارداد
فرم قرارداد و اگذاري فعاليت هاي پشتيباني و خدمات ۱۰۰۰ تومان خرید قرارداد
قرارداد لوله کشي گاز ۱۰۰۰ تومان خرید قرارداد
قرارداد توليد قطعه ۱۰۰۰ تومان خرید قرارداد
قرارداد اعطاي نمايندگي ۱۰۰۰ تومان خرید قرارداد
قرارداد اجاره اماكن ورزشي ۱۰۰۰ تومان خرید قرارداد
بيمه تمام خطر مقاطعه كاران ۱۰۰۰ تومان خرید قرارداد
قرارداد لوله کشي آب و فاضلاب ۱۰۰۰ تومان خرید قرارداد
اجراي كامل سقف تيرچه بلوك ۱۰۰۰ تومان خرید قرارداد
نصب ، راه اندازي ، تجهيزات شبکه LAN ۱۰۰۰ تومان خرید قرارداد
قرارداد كار موقت ۱۰۰۰ تومان خرید قرارداد
قرارداد نصب و راه انداري سيستم اتوماسيون اداري ۱۰۰۰ تومان خرید قرارداد
ارائه خدمات اسكان و پذيرايي ميهمانان داخلي و خارجي ۱۰۰۰ تومان خرید قرارداد
قرارداد رنگ آميزي ۱۰۰۰ تومان خرید قرارداد
قرارداد اشتراك اينترنت بي سيم (Wireless) ۱۰۰۰ تومان خرید قرارداد
قرارداد فضاي سبز ۱۰۰۰ تومان خرید قرارداد
مشاوره و نظارت ۱۰۰۰ تومان خرید قرارداد
قرارداد توزيع- اتاق بازرگاني بين المللي ۱۰۰۰ تومان خرید قرارداد
اجاره خودروي سواري با راننده ۱۰۰۰ تومان خرید قرارداد
قرارداد نگهداري – راهبري – سرويس و تعمير بالابر يا آسانسور …. ۱۰۰۰ تومان خرید قرارداد
قرارداد مشارکت ۱۰۰۰ تومان خرید قرارداد
پشتيباني نرم افزار جامع بيمارستان ۱۰۰۰ تومان خرید قرارداد
قرارداد پيمانکاري نظافت ۱۰۰۰ تومان خرید قرارداد
شرايط عمومي قرارداد واگذاري ليسانس و دانش فني ۱۰۰۰ تومان خرید قرارداد
قــرارداد تامين اتومبيل ۱۰۰۰ تومان خرید قرارداد
قرارداد تحقيقات صنعتي ۱۰۰۰ تومان خرید قرارداد
قرارداد توجيهي ۱۰۰۰ تومان خرید قرارداد
قرارداد واگذاري فعاليت هاي خدمات عمومي ۱۰۰۰ تومان خرید قرارداد
قرارداد تدريس ۱۰۰۰ تومان خرید قرارداد
متن انگليسي يک موافقت نامه نمونه سرمايه گذاري مشترک بين المللي ۱۰۰۰ تومان خرید قرارداد
قرارداد خدمات ۱۰۰۰ تومان خرید قرارداد
توافقنامه ۱۰۰۰ تومان خرید قرارداد
قرارداد فروش و راه اندازي نرم افزار جامع بيمارستاني ۱۰۰۰ تومان خرید قرارداد
قرار داد حق التدريس ۱۰۰۰ تومان خرید قرارداد
فروش خدمات نرم افزاري ۱۰۰۰ تومان خرید قرارداد
قرارداد طبخ غذا ۱۰۰۰ تومان خرید قرارداد
قرارداد مديريت طرح ۱۰۰۰ تومان خرید قرارداد
قرارداد خدمات اعزام دانشجو به خارج از كشور ۱۰۰۰ تومان خرید قرارداد
قرارداد پيمانکاري ۱۰۰۰ تومان خرید قرارداد
قرارداد سرمايه گذاري خارجي ۱۰۰۰ تومان خرید قرارداد
قرارداد پژوهشى ۱۰۰۰ تومان خرید قرارداد
قرارداد خريد ۱۰۰۰ تومان خرید قرارداد
قرارداد حسابرسي مالياتي ۱۰۰۰ تومان خرید قرارداد
قرارداد مشاوره ۱۰۰۰ تومان خرید قرارداد
قرار داد طراحي وب سايت ۱۰۰۰ تومان خرید قرارداد
قرارداد خريد کالا ۱۰۰۰ تومان خرید قرارداد
قرارداد اجاره خودرو ۱۰۰۰ تومان خرید قرارداد
قرارداد فروش ۱۰۰۰ تومان خرید قرارداد
قرارداد نمايندگي بازرگاني ـ اتاق بازرگاني بين المللي ۱۰۰۰ تومان خرید قرارداد

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]