آشنایی با اصول موفقیت در انجام کارهای تیمی
0 out of 5

آشنایی با اصول موفقیت در انجام کارهای تیمی

5,800 تومان

فایل صوتی آشنایی با اصول موفقیت در انجام کارهای تیمی
مدت زمان: 2 ساعت و 46 دقیقه
حجم فایل: 150 مگابایت

Qucik View
آشنایی با اصول، قوانین و مقررات بانکی
0 out of 5

آشنایی با اصول، قوانین و مقررات بانکی

5,600 تومان

فایل صوتی آشنایی با اصول، قوانین و مقررات بانکی ویژه کارآفرینان و تعاونگران
مدت زمان: 2 ساعت و 26 دقیقه
حجم فایل: 132 مگابایت

Qucik View
آشنایی با فواید استفاده از بیمه های بزرگانی در کسب و کار
0 out of 5

آشنایی با فواید استفاده از بیمه های بزرگانی در کسب و کار

4,000 تومان

فایل صوتی آشنایی با فواید استفاده از بیمه های بزرگانی در کسب و کار
مدت زمان: 43 دقیقه
حجم فایل: 39 مگابایت

Qucik View
آشنایی با قانون کار
0 out of 5

آشنایی با قانون کار

4,600 تومان

فایل صوتی آشنایی با قانون کار
مدت زمان: 1 ساعت و 37 دقیقه
حجم فایل: 88 مگابایت

Qucik View
آشنایی با قوانین تامین اجتماعی
0 out of 5

آشنایی با قوانین تامین اجتماعی

4,200 تومان

فایل صوتی آشنایی با قوانین تامین اجتماعی
مدت زمان: 1 ساعت و 27 دقیقه
حجم فایل: 79 مگابایت

Qucik View
آموزش تهیه طرح کسب و کار
0 out of 5

آموزش تهیه طرح کسب و کار

5,000 تومان

فایل صوتی آموزش تهیه طرح کسب و کار
مدت زمان: 1 ساعت و 49 دقیقه
حجم فایل: 198 مگابایت

Qucik View
راهکارهای شناسایی فرصت های شغلی مناسب
0 out of 5

راهکارهای شناسایی فرصت های شغلی مناسب

5,200 تومان

فایل صوتی آشنایی با راهکارهای شناسایی فرصت های شغلی مناسب
مدت زمان: 1 ساعت و 57 دقیقه
حجم فایل: 106 مگابایت

Qucik View
راههای کسب آمادگی برای ورود به بازار کسب و کار
0 out of 5

راههای کسب آمادگی برای ورود به بازار کسب و کار

4,800 تومان

فایل صوتی آشنایی با راههای کسب آمادگی برای ورود به بازار کسب و کار
مدت زمان: 1 ساعت و 49 دقیقه
حجم فایل: 98 مگابایت

Qucik View
روش های فروش و بازاریابی کالا و خدمات
0 out of 5

روش های فروش و بازاریابی کالا و خدمات

6,000 تومان

فایل صوتی آشنایی با روش های فروش و بازاریابی کالا و خدمات
مدت زمان: 3 ساعت و 39 دقیقه
حجم فایل: 198 مگابایت

Qucik View
کاربرد فناوری اطلاعات در راه اندازی کسب و کارهای جدید
0 out of 5

کاربرد فناوری اطلاعات در راه اندازی کسب و کارهای جدید

5,900 تومان

فایل صوتی آشنایی با کاربرد فناوری اطلاعات در راه اندازی کسب و کارهای جدید
مدت زمان: 2 ساعت و 47 دقیقه
حجم فایل: 152 مگابایت

Qucik View
مزایای کارآفرینی در قالب شرکت های تعاونی
0 out of 5

مزایای کارآفرینی در قالب شرکت های تعاونی

5,400 تومان

فایل صوتی آشنایی با مزایای کارآفرینی در قالب شرکت های تعاونی
مدت زمان: 2 ساعت و 14 دقیقه
حجم فایل: 121 مگابایت

Qucik View
مشاغل خانگی، مزایا و شیوه ها
0 out of 5

مشاغل خانگی، مزایا و شیوه ها

4,400 تومان

فایل صوتی آشنایی با مشاغل خانگی، مزایا و شیوه ها
مدت زمان: 1 ساعت و 31 دقیقه
حجم فایل: 83 مگابایت

Qucik View