کتاب پی دی اف راهنمای راه اندازی تولید اسانس گیاهی برای معطر نمودن چای

2,500 تومان

مقدمه اسانس های گیاهی طبقه ای از روغن های فرار می باشند که جنبه گیاهی دارند. در اصل وجود بوی خوش از اندام های این گونه گیاهان یا مزه آنها به دلیل وجود این اسانس ها می باشد. در این میان اسانس ممکن است به طور مستقیم توسط پروتوپلاسم گیاه که به شکلی تجزیه مواد رزینی سلولی ها یا هیدرولیز گلوکزیدها حاصل می شود به وجود آید. البته می بایست توجه داشت که محلی تشکیل و جایگزینی روغنهای فرار در گیاهان به تیره های آنها بستگی دارد. به عنوان مثال در گیاهان تیره نعناع، اسانس ها در تارهای ترشح کننده گیاه و در چتریان در لولههای روغنی و در گل محمدی در گلبرگ و… قرار دارد. از طرفی وزن مخصوص اسانس کمتر از آب می باشد و به جز مواردی معدود، بر روی آب مانند لکههای چربی قرار می گیرند. از طرف دیگر اسانس ها به علت تبخیر در اثر مجاورت هوا، در ظرفهای سر بسته نگهداری می شود. اسانس در اولین مرحله جداسازی بیرنگ است ولی به محض اینکه در معرض هوا قرار می گیرد تغییر رنگ می دهد . در این کتاب هر چه بیشتر با این مقوله آشنا می شوید.

(دانلود فایل پس از پرداخت)
فرمت: pdf
تعداد صفحه: 84

no sidebar