کتاب پی دی اف راهنمای راه اندازی خدمات آموزش مجازی

2,500 تومان

با گسترده شدن فناوری اطلاعات و نفوذ وسایل ارتباط از راه دور به عمق جامعه، ابزار ها و روش های آموزش نیزدچار تحول شدند. تحول این ابزارها و روش ها در جهتی است که هر فرد در هر زمان و مکان بتواند با امکانات خودش و در بازه زمانی که خودش مشخص می کند مشغول یادگیری شود. استفاده از روش های نوین در نظام آموزشی، یک ضرورت و نیاز آموزشی برای فراگیران جهت بوجود آمدن فرصت های تحصیلی می باشد. با توجه به اینکه مدت زمان کوتاهی است که از پیدایش و توسعه فناوری ارتباطات و اطلاعات در جهان می گذرد، ولی در همین دوره اندک، توانسته است تغییرات فراوانی را در نحوه زندگی بشر به وجود آورد. یکی از بستر هایی که سهم عمده ای از این تغییرات را به خود اختصاص داده است آموزش است .

(دانلود فایل پس از پرداخت)
فرمت: pdf
تعداد صفحه: 51