مکان فروشگاه

آدرس : کرمان-خیابان شهاب-کوچه شهید میرکمالی-پلاک ۱۸

شماره تماس:۰۳۴۳۲۲۶۰۱۲۲  – ۰۹۰۳۴۳۵۸۳۶۱

ایمیل: [email protected]

سریعترین راه پشتیبانی و پاسخگویی از طریق تلگرام به آی دی: [email protected]