مکان فروشگاه

آدرس : کرمان-خیابان شهاب-کوچه شهید میرکمالی-پلاک ۱۸

شماره تماس:۰۳۴۳۲۲۶۰۱۲۲  – ۰۹۰۳۴۳۵۸۳۶۱

ایمیل: contact@kasbokareno.com

سریعترین راه پشتیبانی و پاسخگویی از طریق تلگرام به آی دی: websupcen@